Liiklusmärgid ja ajutine liikluskorraldus

Liiklusmärkide ja suunaviitade tootmise ning müügiga tegeleb AS YIT Eesti Virumaa osakond alates 2004. aastast.

Liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldamine (CE sertifikaat)

  • Liiklusmärkide ja viitade tootmine
  • Liiklusmärkide ja viitade paigaldamine
  • Ajutine liikluskorraldus
  • Konsoolid ja portaalid
  • Liikluse reguleerimine

Liiklusmärgid on kooskõlas standarditega EVS 613:2001; 613:2001/A1:2008; EN 12899.

Toodangu valmistamisel kasutatakse valgustpeegeldavaid kilesid 3M ja Avery.

Liiklusmärkide alused valmistatakse nii 1,85 mm alumiiniumist kui ka 1mm tsinkplekist.

28.01.2013 saadud vastavussertifikaat on standardi EN 12899 järgi ja tooted markeeritakse CE märgistusega.

Kontakt

Virumaa
Vladislav Krõmski 
Projektijuht  
Tel.      +372 335 5640 
Faks    +372 337 2631 
Mob.    +372 512 6736 
E-post: vladislav.kromski@yit.ee

Sulge