YIT Virossa

Arvostus, Yhteistyö, Luovuus, Intohimo

YIT on alansa johtava yritys. YIT luo kestävään kehitykseen perustuvia kaupunkiympäristöjä sekä asuintiloja, toimitiloja, infrastruktuuria ja kokonaisia alueita. Tarjoamme asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua, erinomaista laatua sekä jatkuvasti kehittyvää monipuolista osaamista.


YIT konserni

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä.

Yrityksen nimikirjaimet Y, I ja T juontavat juurensa nimeen ”Yleinen Insinööritoimisto”, joka aloitti toimintansa Suomessa jo vuonna 1912. Yrityksen nimi lausutaan kirjain kerrallaan.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoa YIT-konsernista löytyy täältä

AS YIT EESTI

Viron johtaviin rakennusyrityksiin kuuluvan YIT Eesti -osakeyhtiön historia ulottuu vuoteen 1991. YIT Eestin perustoiminta-alueita ovat asuntojen, liiketilojen ja kokonaisten asuinalueiden rakentaminen ja kehittäminen sekä yhdyskunta- ja liikennetekniset hankkeet.

Lähes 30 vuoden toiminta-aikana YIT Eesti on rakentanut yli 700 rakennusta – asuin-, liike--ja tuotantorakennuksista yhdyskunnallisiin ja terveydenhuollon laitoksiin. Viron johtavana yhdyskuntateknisenä rakentajana YIT Eesti rakentaa maanteitä, rautateitä, siltoja, satamia ja muita liikenteellisiä kohteita. YIT Eesti on ollut koko olemassaolonsa ajan maan suurimpia asfaltin tuottajia ja asfalttirakentajia sekä johtavia geotekniikan ja perustusten rakentaja.

Viron suurimpien ja johtavien kiinteistönkehitysyritysten joukkoon kuuluva YIT Eesti on rakentanut Viroon yli 3000 uutta kotia. Voidakseen pitää kiinni korkeista laatukriteereistään YIT Eesti suunnittelee, rakentaa ja myy huoneistot täyspalveluna itse.

YIT_Vaalimaa_0967.jpg

 

Historia

YIT Ehitus -yhtiön edeltäjä aloitti toimintansa Virossa vuonna 1991, toimien vuosien varrella toiminimillä FCM ja FKSM. Vuonna 2001 yhtiön osake-enemmistö siirtyi Suomen suurimman rakennuskonserni YIT:n omistukseen. Tästä syystä helmikuussa 2005 yrityksen nimeksi tuli YIT Ehitus.

Lemminkäinen Eestin edeltäjä Talter perustettiin vuonna 1991. Lemminkäinen Eesti AS aloitti toimintansa 1992. Rakennuskonserni Lemminkäinen tuli Talterin suuromistaja vuonna 2004, ja vuonna 2009 yritys otti nimekseen Lemminkäinen Eesti AS.

2017 suomalaiset rakennuskonsernit YIT ja Lemminkäinen päättivät fuusioitua. Yli satavuotiaat perinteikkäät rakennusyritykset yhtyivät uudeksi YIT:ksi helmikuun alussa 2018. Samassa yhteydessä virolainen YIT Ehitus muutti nimensä YIT Eestiksi, ja Viron Lemminkäisestä tuli YIT Infra Eesti.

25.1.2019 lähtien YIT Eesti ja YIT Infra Eesti ovat jatkaneet liiketoimintaa yhteisen toiminimen alla AS YIT Eestinä, jonka y-tunnus on 10093801.

 

LAATU, YMPÄRISTÖ JA TYÖSUOJELU

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme nykyaikaisia, laadukkaita ja korkean käyttöarvon omaavia rakennuksia. Haluamme aina tarjota asiakkaidemme tarpeita ja mahdollisuuksia parhaiten vastaavaan sekä rakennusteknisesti parhaan mahdollisen toteutuksen.

YIT:n johtamisjärjestelmä on Bureau Veritas Certificationin hyväksymä ja vastaa laadunvarmistusstandardin ISO 9001:2015, ympäristöjohtamisstandardin ISO 14001:2015 työsuojelustandardin OHSAS 18001:2007 vaatimuksia.

Sertifioinnit todistavat, että toimintamme on kaikilta osin vaatimustenmukaista, ja yrityksemme noudattaa toiminnassaan lainsäädäntöä, rakennusmääräyksiä ja ohjeita, hyvää rakentamistapaa, hyväksyttyjä standardeja, ympäristö- ja työsuojeluvaatimuksia sekä kestävän kehityksen periaatteita.

 

AS YIT Eestin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet perustuvat yhtiön sitoutumiseen suunnitella, toteuttaa ja luoda rakennelmien käyttöedellytykset niin, että:

 • toimintaa johdetaan voimassa olevan lainsäädännön ja muiden tunnustettujen vaatimusten mukaisesti
 • luodaan työntekijöille terveelliset ja turvalliset olosuhteet
 • sovelletaan modernia teknologiaa, ergonomisia työvälineitä ja ympäristöä säästäviä materiaaleja ja suositellaan niitä myös yhtistyökumppaneille
 • vältetään vaaratilanteita ja ympäristöuhkia sekä minimoidaan riskit ja haitalliset vaikutukset
 • käytetään kaikkia resursseja (esim. materiaaleja, vettä, lämpö- ja sähköenergiaa) mahdollisimman kustannustehokkaasti
 • vähennetään syntyvää jätemäärää ja kannustetaan materiaalien kierrättämistä
 • lisätään työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden tietoutta työterveydestä, työturvallisuudesta, ympäristöstä kokonaisuutena mm. osallistuttamalla
 • tuetaan johtojärjestelmien kehittämistä ja soveltamista alihankkijoille ja aliurakoitsijoille
 • konsultoidaan asiakasta jo varhaisessa liikeideavaiheessa tarjoten hänelle edullista palvelukokonaisratkaisua
 • toteutetaan asiakkaiden toiveet ja taataan omien palveluiden laatu
 • vahvistetaan johtamisjärjestelmä ja sen toimivuutta jatkuvalla korjaamisella.

 

Lauttis_0177.jpg

 

LIIKETOIMINTA-FILOSOFIA

YIT:n missio, visio ja arvot muodostavat liiketoimintamme ja työskentelytapojemme perustan. Olemme sitoutuneet pitkän aikavälin menestyksekkääseen liiketoimintaan eli emme pyri maksimoimaan tuottoa keinolla millä hyvänsä. Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää kohderyhmän huomioimista sekä lisäarvon luomista kaikille osapuolille: asiakkaille, osakkeenomistajille ja henkilöstölle.

Panostamme osaamisen luovaan ja tuotteliaaseen hyödyntämiseen maksimoidaksemme asiakkaidemme saaman hyödyn. Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja haluamme varmistaa rakentamiemme kohteiden korkean käyttöarvon, kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden. Toimintamme perustuu rehellisyyteen, mikä takaa myös ensiluokkaisen tuloksen, ja toimimme vastuullisesti kaikilla liiketoimintamme tasoilla.

 

Lauttis_0042.jpg

 

Yhteistyö ja sponsorointi

Yhteistyö- ja sponsorointihakemus

Toimintamme perustuu yrityksemme missioon ja arvoihin

Missio

Luomme paremman asuinympäristön.

Arvot

Arvostus - Yhteistyö - Luovuus - Intohimo.

 

 

YIT_Vaalimaa_1924.jpg

Kaikki yhteistyö- ja sponsorointisopimuksemme perustuvat kestävän kehityksen edistämiseen ja entistä paremman asuinympäristön luomiseen. Yhteistyö ja panostaminen paikalliseen yhteisöön ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Niinpä pyrimme toiminnassamme keskittymään ensisijaisesti erilaisten ryhmien toiminnan tukemiseen ja tuemme pääasiassa lapsille sekä nuorille suunnattua toimintaa. Yhteistyö- ja sponsorointitoimintamme perustuu yrityksemme arvoihin ja painotamme toiminnassamme riippumattomuutta, oikeudenmukaisuutta sekä avoimuutta. Odotamme yhteistyökumppaneiltamme ja sponsoroitavilta ryhmiltä samaa. Emme tue puolueita tai yksittäisiä poliitikkoja. Kaikki sponsorointiin ja yhteistyöhön liittyvät päätöksemme perustuvat YIT:n liiketoimintaperiaatteisiin, joista voi lukea lisää täältä

Pitkäaikaista yhteistyötä ja sponsorointia koskevat hakemukset voi lähettää osoitteeseen maili YIT@YIT.EE

 

Sulje
Lähetetään...