YIT noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja vastuullisia liiketoimintaperiaatteita.

Haluamme varmistaa, että koko toimitusketju noudattaa hyviä liiketoimintakäytäntöjä. Tavoitteemme on kehittää rakennusalan toimintaperiaatteita yhä kestävämpään ja eettisempään suuntaan. 

YIT:n whistleblower-järjestelmä on nimeltään YIT Ethics Channel. Sen avulla sidosryhmämme, kuten työntekijämme, asiakkaamme, toimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme voivat raportoida mahdollisista poikkeamista ja rikkomuksista. Nämä voivat koskea lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintakäytäntöjä, esimerkiksi:

  • Kilpailuoikeusrikkomukset
  • Eturistiriidat, väärinkäytökset
  • Ympäristön pilaaminen
  • Lahjonta, korruptio tai muut laittomat maksut
  • Tietoturva-, tietosuoja- ja tekijänoikeusrikkomukset
  • Perusteeton edustaminen tai matkustaminen, oikeudeton lahja
  • Epäasialliset työskentelyolosuhteet, työturvarikkomukset
  • Rahanpesu tai verorikokset
  • Arvopaperimarkkinarikkomukset

YIT Ethics Channelia ei ole tarkoitettu valitusten, reklamaatioiden tai henkilöstöön liittyvien erimielisyyksien hoitamiseksi. Ne tulee käsitellä varsinaisten vastuuhenkilöiden kanssa.

YIT Ethics Channel on käytettävissä 24/7 web-palveluna tai puhelimella, 12 eri kielellä.

Suosittelemme, että ilmoitukset tehdään avoimesti, sisältäen ilmoituksen tekijän nimen ja yhteystiedot. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Voit myös jättää nimettömän ilmoituksen.

YIT Ethics Channel on itsenäinen palvelu, jolla ei ole yhteyttä YIT:n tietojärjestelmiin Sitä pitää yllä ulkopuolinen palveluntuottaja, WhistleB, mikä varmistaa raportoinnin anonymiteetin ja tietojen luottamuksellisen käsittelyn. Esimerkiksi ilmoituksen jättäneen henkilön tietokoneen IP-osoitetta ei tallenneta. Kaikkien riskien minimoimiseksi ilmoituksen voi jättää muulta laitteelta kuin omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi.

Voit luoda YIT Ethics Channel ilmoituksen:

täällä

tai soittaa suomeksi numeroon: 0800-07-640, käytäthän koodia 5112#.

Kiitos avustasi!