Tiemerkinnät

AS YIT Eesti tiemerkintäyksikkö tekee teiden, katujen, pysäköintialueiden, aukioiden ja urheilukenttien merkintätöitä.
Toimeksiannot toteutetaan tilaajan valitsemilla väreillä, lämpömuovilla tai ruiskutettavalla muovilla. Asennamme myös tiemerkintätarrat.

Tavoitteenamme ovat laadukkaat tiemerkinnät, jotka vastaavat tilaajien tarpeita ja Virossa noudatettavia standardeja sekä Viron tiehallinnon vahvistamia vaatimuksia.
Yhteistyössä tilaajan kanssa pyrimme löytämään optimaaliset ratkaisut sekä pysäköintialueiden että teiden merkintään.

Kokemuksemme tiemerkinnöistä ulottuu vuoteen 1993 , jolloin AS Rajar TL aloitti tiemerkintöjen tekemisen Virossa.  AS Rajar TL ja AS Talter yhdistyivät 2004, ja yrityksen nykyinen nimi on AS YIT Eesti.

Materiaalit

Lämpömuovi

Lämpömuovilla tehdään pysyvät merkinnät teihin ja aukioille, joissa on keskimääräistä enemmän liikennettä ja merkinnät kuluvat nopeammin. Lämpömuovia suositellaan kaikkiin uusiin kohteisiin (myös pysäköintialueet), sillä se on kestävä ja kulutusta hyvin sietävä.

Lämpömuovimerkinnät tehdään koneellisesti tai käsin vastaavilla välineillä. AS YIT Eesti käyttää tanskalaista, lämpö- ja ruiskumuovin asentamiseen tarkoitettua Borum BM SP 400 -laitetta, jolla voidaan tehdä 5 - 50 cm leveitä viivoja, ja viivojen pituus  ja välimatka voidaan ohjelmoida erikseen. 
Heijastavuuden tehostamiseksi lämpömuovi päällystetään lasihelmillä.
Lämpömuovin paksuudeksi voidaan valita 2-4 mm tilaajan toiveiden mukaan (pääteillä noudatetaan Viron tiehallinnon määräyksiä).


Ruiskumuovi

Ruiskumuovia voidaan käyttää tiemerkinnöissä silloin, kun maalimerkinnät kuluvat nopeasti ja lämpömuovia ei voi käyttää sen kalliudenvuoksi. 

Ruiskumuovi sopii myös vilkkaasti liikennöityjen teiden merkintään silloin, kun hyvä heijastavuus halutaan taata ympärivuotisesti ja merkintöjen kestävyys kevääseen asti halutaan varmistaa.
Toisin kuin lämpömuovi, ruiskumuovi ruiskutetaan tienpintaan.


Maali

Maalattavat tiemerkinnät sopivat vähän liikennöidyille teille, pysäköintialueille ja silloin, kun merkinnät tehdään vanhaan asvalttipäällysteeseen tai betoniin. Se on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun liikennejärjestelyjä on tarkoitus pian muuttaa. 
Maalin etuja ovat sen edullinen hinta ja merkintöjen nopea toteutus.
Maali ruiskutetaan tienpintaan paineistetuilla ruiskuilla ja päälle ripotellaan lasihelmiä riittävän heijastavuuden varmistamiseksi.