Paikalisset Sivut:
Corporate site:

Käyttöehdot

Tervetuloa YIT:n sivustolle! Käyttäessäsi YIT:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä erikseen tai yhdessä “YIT”) verkkopalvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Jos et hyväksy käyttöehtoja, pyydämme sinua poistumaan YIT:n sivustolta. Tiettyihin sivuston osiin tai sivuihin voidaan soveltaa myös muita ehtoja.

”YIT:n verkkopalvelut” viittaavat tässä yhteydessä kaikkiin YIT:n tai sen tytäryhtiöiden omistamiin, internetissä käytettäviin palveluihin. Tällaisia palveluja ovat verkkosivut, lomakkeet, hakemukset ja ohjelmistokoodit sekä kaikki sivustoihin tiiviisti liittyvä toiminnallisuudet.
Käyttäjän oikeudet
YIT myöntää oikeuden katsella ja ladata YIT:n sivustolla tarjottua aineistoa näiden ehtojen ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että tekijänoikeusilmoitukset sekä muut omistajuuteen viittaavat tiedot sisällytetään kaikkiin aineistojen kopioihin.

Kaikki sellaiset oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä ilmoituksessa, pidätetään.


Immateriaalioikeudet
Kaikki palveluun liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit ja verkkotunnukset) kuuluvat aineistojen laatijalle, YIT:lle tai sen yhteistyökumppanille.

Kaikkien sivustolla esitettyjen tietojen esittäminen, toisintaminen, kopioiminen, siirtäminen, välittäminen, tallentaminen, muokkaaminen, jakaminen, julkaiseminen, uudelleen käyttäminen, myyminen tai muulla tavoin tapahtuva hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman tekijänoikeuksien omistajan, YIT:n tai sen yhteistyökumppanin kirjallista ennakkosuostumusta.

Tietojen tallentaminen tai kopioiminen henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin sallittua. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat edelleen niiden alkuperäiselle omistajalle.

YIT:n nimenomaisella sivustolla julkaistujen tietojen lataamista tai tulostamista koskevalla suostumuksella käyttäjä voi käyttää tai esittää tietoja myös julkisesti viittaamalla lähteisiin asianmukaisesti.


Vastuu
YIT:n sivusto sisältöinen on YIT:n sivuston käyttäjille tarjoama palvelu. YIT tekee parhaansa varmistaakseen sivuston sisällön paikkansapitävyyden ja jatkuvan, keskeytyksettömän sivuston käytettävyyden. Edellä esitetystä huolimatta YIT:n sivuston sisältö tarjotaan kuitenkin ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. YIT ei millään tavoin takaa sivuston sisällön paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta tai sivuston keskeytyksetöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä toimintaa.

YIT, sen lisenssinantajat, yhteistyökumppanit, vastuuhenkilöt tai työntekijät eivät ole korvausvelvollisia mistään suorasta, välittömästä, seuraamuksellisesta, yllättävästä tai satunnaisesta vahingosta, sakoista tai muista YIT:n sivuston tai sen sisällön käytön aiheuttamasta vahingosta, sivuston saatavuuden puuttumisesta tai mistä tahansa sen sisältämistä tiedoista tai ohjelmista.

YIT:n sivustolla voi olla linkkejä muille kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivustoille tai sovelluksiin, ja nämä linkit ovat YIT:n sivuston käyttäjille tarjoamia palveluja. YIT ei ole millään lailla vastuussa tai korvausvelvollinen mistään tällaisista sivustoista, sovelluksista, niiden sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Tällaisille kolmansien osapuolten sivustoille siirtymisen jälkeen sovelletaan kyseisen sivustojen käyttöehtoja.

YIT pidättää oikeuden muuttaa sivustoa milloin tahansa.


Käyttäjien tuottama aineisto
Käyttäjät, jotka lähettävät aineistoa (esimerkiksi tiedot, kuvat, kysymykset, ideat, tilaukset jne.) mille tahansa YIT:n palvelimelle (sähköpostilla tai YIT:n sivuston kautta), tiedostavat ja hyväksyvät seuraavat aineistojen esittäjiin sovellettavat ehdot:

- Mikään aineiston osa ei saa sisältää mitään laitonta, uhkaavaa, loukkaavaa, etniseen taustaan tai rotuun liittyvään vihaan yllyttävää, pornografista, uskonnollista vakaumusta loukkaavaa, immateriaalioikeuksia loukkaavaa tai mitään muuta muulla tavoin julkaistavaksi sopimatonta.

- Ennen aineiston lataamista sivustolle on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin kaikkien virusten ja muun haitallisen aineksen löytämiseksi ja poistamiseksi.

- Aineiston tarjoaja omistaa aineiston ja/tai hänellä on rajattomat oikeudet lähettää se YIT:lle, ja YIT voi vapaasti julkaista aineiston veloituksetta ja käyttää aineistoa tai mitä tahansa sen sisältämiä ideoita tuotteissaan ilman korvausta ja ilman mitään käyttöä koskevia rajoituksia, lähteeseen viittaamatta ja ilman mitään maksu- tai korvausvelvoitetta.

- Tarjottu aineisto ei johda minkäänlaisiin YIT:tä vastaan nostettaviin esitettyä aineistoa koskeviin kanteisiin, ja aineistojen esittäjä korvaa YIT:lle kaikki kustannukset ja vahingot, joita aiheutuu kenen tahansa YIT:tä vastaan nostamista, estettyyn aineistoon liittyvistä kanteista.

YIT:llä on oikeus hävittää esitetty aineisto milloin tahansa. YIT ei ole missään vastuussa tai vahingonkorvausvastuussa mistään sen palvelimille lähetetystä aineistosta.


Sivuston muuttaminen
YIT pidättää oikeuden muuttaa sivuston sisältöä, estää tai rajoittaa sivustolle pääsyä tai sulkea sivusto milloin tahansa mistä tahansa syystä ja ilman erillistä ilmoitusta. YIT ei ole millään tavoin vastuussa käyttäjille sivuston muutoksista tai sulkemisesta.


Käyttöehtoihin perehtyminen
YIT pidättää oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset astuvat voimaan silloin, kun ne julkaistaan sivustolla.


Sovellettava laki
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakeja lukuun ottamatta liittymäperustetta koskevaa sääntöä. Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.


Sosiaalisen median käyttöön liittyvät ehdot
YIT:n sosiaalisen median käytön tarkoituksena on toimia keskustelupaikkana henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita YIT:stä. YIT ei kuitenkaan ota mitään vastuuta käyttäjien sivulle postittamista kommenteista. Pidätämme oikeuden poistaa kaiken sellaisen sisällön, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai on muulla tavoin sopimatonta.

Kunnioita muita käyttäjiä ja heidän mielipiteitään ja noudata yleisiä hyviä tapoja. Sivullemme ei saa postittaa mitään sopimatonta sisältöä tai aineistoa, joka on uhkaavaa, solvaavaa, etniseen taustaan tai rotuun liittyvään vihaan yllyttävää, pornografista tai uskonollista vakaumusta loukkaavaa tai aineostoa, joka on mainontaa tai rikkoo tekijänoikeuksia. Näitä käyttöehtoja rikkovien käyttäjien kommentointi voidaan estää sivustolla.

YIT:n henkilöstön on esittäydyttävä YIT:n edustajina.

On kysymys? Ota meihin yhteyttä!

Annan suostumukseni henkilötietojeni tallentamiseen markkinointitarkoituksiin (esim. kampanjoiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen).

Suostumuksen antamisen myötä Sinun henkilötietosi tallennetaan ja niitä käytetään yksityisyysehdoissa mainittuihin tarkoituksiin.

myyntitoimisto

YIT Ehitus
Pärnu mnt 102b, 11312 Tallinn
Sulje
Sulje
Lähetetään...