YIT Eesti lugu

Lugupidamine, koostöö, loomingulisus, kirg

YIT on ehituse valdkonnas liidripositsioonil. Ettevõte tegeleb jätkusuutlike linnakeskkondade arendamisega ning eluasemete, äriruumide, taristute ja tervete piirkondade loomisega. Pakume klientidele esmaklassilist teenust, kõrget kvaliteeti ja oma mitmekesise kompetentsi jätkuvat arengut.

YIT kontsern

YIT on suurim Soome ja oluline Põhja-Euroopa ehitusettevõte. Me arendame ja ehitame kortereid, äripindu ja terveid piirkondi. Lisaks sellele oleme nõudliku infrastruktuuri ehitamise ja teekatte rajamise spetsialistid. Koos klientidega loovad meie 10 000 professionaali senisest funktsionaalsemaid, atraktiivsemaid ja jätkusuutlikumaid linnu ja elukeskkondi.

Tegutseme 11 riigis: Soomes, Venemaal, Skandinaavias, Balti riikides, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. Uus YIT sündis, kui enam kui saja-aastased YIT Oy ja Lemminkäinen Oy 2018. aasta 1. veebruaril ühinesid. Meie 2017. aasta pro forma käive oli üle 3,8 miljardi euro. YIT Oy aktsia on noteeritud Helsingi Nasdaq OMX börsil. 

Ettevõtte nimetähed Y, I ja T pärinevad ajaloolisest nimest Yleinen Insinööritoimisto (üldinseneribüroo), mis alustas tegevust Soomes 1912. aastal. Ettevõtte nime hääldamisel hääldatakse nimetähed eraldi välja järgmiselt: üü- ii- tee.

Rohkem infot YIT kontserni ja finantsnäitajate kohta vaata siit


AS YIT Eesti

AS YIT Eesti on Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid, mis kuulub Soome suurimasse ehitusteenuseid pakkuvasse kontserni YIT. AS YIT Eesti on Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid, mis on tegutsenud 1991. aastast. 

AS YIT Eesti põhilised tegevusvaldkonnad on korterite, äripindade ja terviklike piirkondade arendamine ja ehitamine ning taristuehitus.

Ligi 30-aastase tegevusaasta jooksul on YIT Eesti ehitanud üle 700 hoone, mille hulka kuulub elamuid, äri- ja tootmishooneid, ühiskondlikke ja sotsiaalhooneid. Taristuehituse liidrina tegeleb YIT Eesti teede, sildade, raudteede, sadamate ja muude rajatiste ehitustöödega. 

YIT Eesti olnud läbi ajaloo ka üks suuremaid asfaldi tootjaid ja paigaldajaid, ning geotehnika ja vundamentide rajamise valdkonna üks liidritest.

Olles üks suuremaid ja juhtivaid kinnisvara arendajaid, on YIT Eesti ehitanud üle 3 000 uue kodu. Tagamaks parimat kvaliteeti projekteerib, ehitab ja müüb YIT Eesti uued korterid täisteenusena ise.

AS YIT Eesti on Soome-Eesti Kaubanduskoja liige ja Digitaalehituse klastri liige.

 

YIT_Vaalimaa_0967.jpg

 

Ajalugu

YIT Ehituse eelkäija alustas Eestis tegutsemist 1991. aastal, kandes erinevatel arenguetappidel nimesid AS FCM ning AS FKSM. Aastal 2001 omandas ettevõttes enamusosaluse Soome suurim ehitusteenuseid pakkuv kontsern YIT ning alates 2005. aasta veebruarist kandis ettevõte AS YIT Ehitus nime.

Lemminkäinen Eesti eelkäija AS Talter alustas Eestis tegevust 1991. aastal. Aastal 1992 asutati Lemminkäinen Eesti AS. 2004. aastal sai kontsern Lemminkäinen Talteri suuromanikuks ja alates 2009. aastast kandis ettevõte Lemminkäinen Eesti AS nime.

2017. aastal otsustasid Soome ehituskontsernide YIT ja Lemminkäinen nõukogud ettevõtted liita.  Uus YIT sündis 1. veebruaril 2018, mil üle 100 aasta vanused ettevõtted YIT ja Lemminkäinen ühinesid. Liitumise käigus muutus YIT Ehituse ärinimi YIT Eesti ning Lemminkäinen võttis kasutusele ärinime YIT Infra Eesti. 

Alates 25. jaanuarist 2019 jätkub AS YIT Eesti ja YIT Infra Eesti AS ettevõtte äritegevus ühiselt AS YIT Eesti ärinime ja registrikoodi 10093801 all.

 

Kvaliteet, keskkond ja tööohutus

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kaasaegseid, kvaliteetseid ja kõrge tarbimisväärtusega ehitisi. Soovime alati leida oma kliendi vajadustele ja võimalustele vastava ning parima võimaliku ehitustehnilise lahenduse.

YIT Eestis toimiv juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Certification poolt vastavaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001:2018 nõuetele.

Sertifikaadid on tõenduseks, et meie tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ja ettevõte järgib oma tegevuses seadusi, ehituslikke normatiive ja eeskirju, head ehitustava, heakskiidetud standardeid, keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid ning säästva arengu põhimõtteid.

 

AS-i YIT Eesti kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtpõhimõtted rajanevad kohustusel projekteerida, ehitada ja luua tingimused ehitiste kasutamiseks:

 • juhtides oma tegevusi vastavuses kehtivate õigusaktide ning teiste tunnustatud nõuetega;
 • luues tingimused mis hoiavad töötajate tervist;
 • kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid, ergonoomilisi töövahendeid ja keskkonnahoidlikke materjale ning soovitades neid ka huvipooltele;
 • hoides ära ohuolukordi, õnnetusi ja saastamist ning minimiseerides riske ja kahjulikke mõjusid;
 • kasutades säästlikult kõiki ressursse (sh materjalid, kütus, energia, vesi);
 • vähendades jäätmeteket ning toetades materjalide taaskasutust;
 • edendades töötajate ja koostööpartnerite teadlikkust nii töötervishoius, tööohutuses kui keskkonnas tervikuna, sh nende kaasamise kaudu;
 • toetades juhtimissüsteemide väljatöötamist ning rakendamist hankijate ja alltöövõtjate poolt;
 • nõustades klienti varajases äriidee staadiumis pakkudes paindlikku teenusepaketti;
 • täites kliendi soove ning tagades oma teenuse kvaliteedi;
 • tagades juhtimissüsteemi ja selle toimivuse läbi pideva parendamise.

 

Lauttis_0177.jpg

 

Ärifilosoofia

YIT missioon, visioon ja väärtused on meie äritegevuse ja töömeetodite aluseks. Oleme pühendunud pikaajalisele äriedule, mis tähendab, et me ei taotle head finantstulemust mis tahes hinnaga. Äriedu saavutamiseks peame austama oma huvirühmi ja looma väärtust neile kõigile, sealhulgas klientidele, aktsionäridele ja töötajatele.

Oma töös keskendume erialaste oskuste loovale ja tulusale rakendamisele, et klientidele kasu tuua. Peame väga oluliseks tööohutust ja ehituse kvaliteeti ning jälgime, et meie rajatised oleksid kõrge tarbimisväärtusega, samas majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutlikud. Meie mängureeglid on ausad ja nii saavutame ka eeskujulikke tulemusi. Vastutustunne on osa meie igapäevasest äritegevusest kõigil tasanditel.

 

Lauttis_0042.jpg

 

Koostöö ja sponsorlus

Juhindume oma tegevuses oma missioonist ja väärtustest.

Missioon

Loome paremat elukeskkonda.

Väärtused

Lugupidamine - koostöö - loomingulisus - kirg.

 

YIT_Vaalimaa_1924.jpg

 

 

Teeme kõik oma koostöö- ja sponsorlusotsused pidades silmas säästva arengu edendamist ja parema elukeskkonna loomist. Peame väga oluliseks koostööd ja kohalikus elus osalemist. Seetõttu eelistame toetada pigem rühmi kui üksikisikuid ning jagame oma koostööks ja sponsorluseks ette nähtud raha peamiselt lastele ja noortele mõeldud tegevuste toetamiseks.

Tegutseme kooskõlas oma väärtustega, rõhutades erapooletust, õiglust ja avatust. Ootame sama ka toetuse taotlejatelt ja partneritelt. Me ei toeta poliitilisi parteisid, rühmi ega üksikpoliitikuid. Kõik otsused teeme kooskõlas YITi äritegevuse põhimõtetega. Nende kohta saate lähemalt lugeda siit

Pikaajaliste koostöö- ja sponsorlusprojektide kohta saate esitada toetustaotluse läbi e-maili yit@yit.ee

Aastaaruandeid loe siit

Sulge
Sulge