YIT Eesti lugu

Lugupidamine, koostöö, loomingulisus, kirg

YIT on ehituse valdkonnas liidripositsioonil. Ettevõte tegeleb jätkusuutlike linnakeskkondade arendamisega ning eluasemete, äriruumide, taristute ja tervete piirkondade loomisega. Pakume klientidele esmaklassilist teenust, kõrget kvaliteeti ja oma mitmekesise kompetentsi jätkuvat arengut.

YIT kontsern

YIT on suurim Soome ja oluline Põhja-Euroopa ehitusettevõte. Me arendame ja ehitame kortereid, äripindu ja terveid piirkondi. Lisaks sellele oleme nõudliku infrastruktuuri ehitamise ja teekatte rajamise spetsialistid. Koos klientidega loovad meie 10 000 professionaali senisest funktsionaalsemaid, atraktiivsemaid ja jätkusuutlikumaid linnu ja elukeskkondi.

Tegutseme 11 riigis: Soomes, Venemaal, Skandinaavias, Balti riikides, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. Uus YIT sündis, kui enam kui saja-aastased YIT Oy ja Lemminkäinen Oy 2018. aasta 1. veebruaril ühinesid. Meie 2017. aasta pro forma käive oli üle 3,8 miljardi euro. YIT Oy aktsia on noteeritud Helsingi Nasdaq OMX börsil. 

Ettevõtte nimetähed Y, I ja T pärinevad ajaloolisest nimest Yleinen Insinööritoimisto (üldinseneribüroo), mis alustas tegevust Soomes 1912. aastal. Ettevõtte nime hääldamisel hääldatakse nimetähed eraldi välja järgmiselt: üü- ii- tee.

Rohkem infot YIT kontserni ja finantsnäitajate kohta vaata SIIT

AS YIT Eesti

AS YIT Eesti on Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid, mis kuulub Soome suurimasse ehitusteenuseid pakkuvasse kontserni YIT. AS YIT Eesti on Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid, mis on tegutsenud 1991. aastast. 

AS YIT Eesti põhilised tegevusvaldkonnad on korterite, äripindade ja terviklike piirkondade arendamine ja ehitamine ning taristuehitus.

Ligi 30-aastase tegevusaasta jooksul on YIT Eesti ehitanud üle 700 hoone, mille hulka kuulub elamuid, äri- ja tootmishooneid, ühiskondlikke ja sotsiaalhooneid. Taristuehituse liidrina tegeleb YIT Eesti teede, sildade, raudteede, sadamate ja muude rajatiste ehitustöödega. 

YIT Eesti olnud läbi ajaloo ka üks suuremaid asfaldi tootjaid ja paigaldajaid, ning geotehnika ja vundamentide rajamise valdkonna üks liidritest.

Olles üks suuremaid ja juhtivaid kinnisvara arendajaid, on YIT Eesti ehitanud üle 3 000 uue kodu. Tagamaks parimat kvaliteeti projekteerib, ehitab ja müüb YIT Eesti uued korterid täisteenusena ise.

AS YIT Eesti on Soome-Eesti Kaubanduskoja liige ja Digitaalehituse klastri liige.

VISIOON, MISSIOON ja VÄÄRTUSED

Juhindume oma tegevuses oma missioonist ja väärtustest

Visioon

Rohkem elu jätkusuutlikes linnades

Missioon

Loome paremat linnakeskkonda

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kaasaegseid, kvaliteetseid ja kõrge tarbimisväärtusega ehitisi. Soovime alati leida oma kliendi vajadustele ja võimalustele vastava ning parima võimaliku ehitustehnilise lahenduse.

YIT Eestis toimiv juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Certification poolt vastavaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001:2018 nõuetele.

Sertifikaadid on tõenduseks, et meie tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ja ettevõte järgib oma tegevuses seadusi, ehituslikke normatiive ja eeskirju, head ehitustava, heakskiidetud standardeid, keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid ning säästva arengu põhimõtteid.

AS-i YIT Eesti kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtpõhimõtted rajanevad kohustusel projekteerida, ehitada ja luua tingimused ehitiste kasutamiseks:

 • juhtides oma tegevusi vastavuses kehtivate õigusaktide ning teiste tunnustatud nõuetega;
 • luues tingimused mis hoiavad töötajate tervist;
 • kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid, ergonoomilisi töövahendeid ja keskkonnahoidlikke materjale ning soovitades neid ka huvipooltele;
 • hoides ära ohuolukordi, õnnetusi ja saastamist ning minimiseerides riske ja kahjulikke mõjusid;
 • kasutades säästlikult kõiki ressursse (sh materjalid, kütus, energia, vesi);
 • vähendades jäätmeteket ning toetades materjalide taaskasutust;
 • edendades töötajate ja koostööpartnerite teadlikkust nii töötervishoius, tööohutuses kui keskkonnas tervikuna, sh nende kaasamise kaudu;
 • toetades juhtimissüsteemide väljatöötamist ning rakendamist hankijate ja alltöövõtjate poolt;
 • nõustades klienti varajases äriidee staadiumis pakkudes paindlikku teenusepaketti;
 • täites kliendi soove ning tagades oma teenuse kvaliteedi;
 • tagades juhtimissüsteemi ja selle toimivuse läbi pideva parendamise.

Aastaaruandeid loe siit

Sulge