Local sites:
Corporate site:

Hetkel ehitamisel

Meil on ehitamisel ja renoveerimisel büroohooneid, koolimaju, lasteaedu, tööstushooneid ja muid rajatisi üle Eesti.

 AS Veikand Pärnus tootmis- ja kontorihoone

AS Veikandi lao-, tootmis- ja büroohoone paikneb Pärnu linnas, Rääma linnaosas, Välja tn. 7. Hoone suletud netopind on 1850 m². Hoone on lao osas ühekorruseline, tootmis- ja kontorihoone osas kolmekorruseline. Minitootmistsehh koos töötajate olmeruumidega on esimesel korrusel. Teisele korrusele jäävad müügijuhtide tööruumid, butiik ja nõupidamiste ruum. Kolmandal korrusel paiknevad juhi kabinet, raamatupidamise tööruum arhiiviga, puhke-söögiruum töötajatele, kaks külalistetuba ja tehnilised ruumid. Hoone valmib 2017. aasta märtsis

Viljandi Muusikakooli rekonstrueerimistööd

2016. aasta alguses allkirjastati Viljandi linnavalituses ja YIT Ehituse vaheline ehitusleping, mille tulemusena läbib Viljandi muusikakooli ajalooline hoone põhjaliku uuenduskuuri. Ehitustööd hakkasid pihta veebruari algul ning muusikakool saab renoveeritud maja kätte 2017. aasta aprillis.

Muusikakooli algselt elamuks ehitatud hoone on valminud 1895, viimased ümberehitused pärinevad aastatest 1968-1970. 

Loe rohkem

2016. aasta alguses allkirjastati Viljandi linnavalituses ja YIT Ehituse vaheline ehitusleping, mille tulemusena läbib Viljandi muusikakooli ajalooline hoone põhjaliku uuenduskuuri. Ehitustööd hakkasid pihta veebruari algul ning muusikakool saab renoveeritud maja kätte 2017. aasta aprillis.

Muusikakooli algselt elamuks ehitatud hoone on valminud 1895, viimased ümberehitused pärinevad aastatest 1968-1970. 

Korrastatakse punastest keraamilistest tellistest välisfassaad, välja vahetatakse aknad-uksed, paigaldatakse uus kivikatus. Säilitamisele ja renoveerimisele kuuluvatest kultuuriväärtuslike tarinditest nimetagem keraamilistest tellistest fassaadi dekoori, pööningu ümara ja kolmnurkse ülaosaga akent, graniitplokkidest välistreppi, maakivimüüri ja tellispiirdemüüri, välisrõdu konsoole, keldri võlvlagesid ja valik peegelvõlvlagesid eri korrustel.

Kogu koolimaja sisu uuendatakse – ehitatakse uus trepikoda koos liftišahtiga, ehitatakse välja katusekorruse ruumid, hoone kommunikatsioonid demonteeritakse ja ehitatakse uuesti vastavalt tänapäeva normidele ja nõuetele. Eriline tähelepanu muusikakooli puhul saab olema akustikal ja heliisolatsioonil. Kõik pillirühmad ja erinevad õppealad saavad endale ruumid, mis vastavad vajalikele akustika nõuetele – „üks ei sega teist“.

Viljandi linnapea Ando Kivibergi hinnangul on Viljandi muusikakool Eesti parim ning nüüd saab see ka oma tasemele vastavad õpperuumid.

Ehituslikult on tegemist üpris keeruka hoonega, kuna projekteerimise käigus ei ole piisavalt avatud konstruktsioone. Lammutustööde käigus oli ehitaja sunnitud ümber projekteerima I ja II korruse vahelise vahelae kuna projektikohane ei oleks taganud hoonele piisavat jäikust. Keerukas oli ka vahelagede lammutus kuna oli oht varingule. Selle vältimiseks tuli ehitajal lammutada ja betoneerida vahelagesid väikeste osade kaupa, tagades nii hoone piisava jäikuse kui ka seinte kandevõime.

Rekonstrueeritava hoone küljes on ka uus hooneosa nn. „Kontserdimaja“, mis on Muusikaakadeemia kasutuses kogu ehituskestvuse jooksul, mis omakorda raskendab veel ehitustegevuse korraldamist.

Poordi 3 ja 5 Promenaadi maja

Promenaadi maja on esimene korterelamu Tallinna uueneval sadama-alal ja valmib 31. juulil 2017.

Promenaadi maja asub aadressil Poordi 3 ja Poordi 5 ehk Mere puiestee ja Admiraliteedi basseini vahel.

Promenaadi maja maa-alune osa on üks, kuid maa peal koosneb see kolmest erineva ilme ja funktsionaalsusega hoonemahust.

Loe rohkem

Promenaadi maja on esimene korterelamu Tallinna uueneval sadama-alal ja valmib 31. juulil 2017.

Promenaadi maja asub aadressil Poordi 3 ja Poordi 5 ehk Mere puiestee ja Admiraliteedi basseini vahel.

Promenaadi maja maa-alune osa on üks, kuid maa peal koosneb see kolmest erineva ilme ja funktsionaalsusega hoonemahust.

Kogukonnamaja ühine sisehoov toetab kooselu hindavat eluviisi ning Peremaja, nagu nimigi viitab, arvestab enam perede vajadustega. Nt on selles suuremad korterid ja eraldi mänguväljak. Peremajaga ühte ansamblisse kuulub ka Peremaja Torn, mis on kortermaja, mille igal korrusel on vaid üks korter.

Valmiv maja on nii arhitektuuriline kui ka ehituslik meistriklass, kus esimese kortermajana Eestis kasutatakse lisaks kaugküttele ka maaküttevaiu. Prognoositav kokkuhoid küttekuludelt on selle lahenduse abil 25-30%. Ära kasutatakse ka hoone jahutussüsteemist vabanev soojus, mis tavaliselt õhku paisatakse. Selliste lahendustega on saavutatud korterite energiamärgis tasemel A.

Pärnu Vanalinna Põhikooli hoonete rekonstrueerimise ning restaureerimise projekteerimis- ja ehitustööd

1912. aastal valminud Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumi hoone näol on tegemist Pärnu suurima, terviklikult säilinud enne esimest maailmasõda ehitatud koolihoonega. Koolimaja on kahe täiskorruse, soklikorruse ja pööninguga E-kujuline telliskivihoone. Hoone fassaadidel vahelduvad punasest tellisest elemendid ja arhitektuursed detailid krohvitud seinapindadega. Hoone on säilitanud oma algse väljanägemise ning enamjaolt ka ruumijaotuse ning kasutusotstarbe.

Loe rohkem

1912. aastal valminud Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumi hoone näol on tegemist Pärnu suurima, terviklikult säilinud enne esimest maailmasõda ehitatud koolihoonega. Koolimaja on kahe täiskorruse, soklikorruse ja pööninguga E-kujuline telliskivihoone. Hoone fassaadidel vahelduvad punasest tellisest elemendid ja arhitektuursed detailid krohvitud seinapindadega. Hoone on säilitanud oma algse väljanägemise ning enamjaolt ka ruumijaotuse ning kasutusotstarbe.

Kuna hoone on muinsuskaitse mälestis, tuleb rekonstrueerimisel olulisel määral arvestada muinsuskaitsetingimustega. Krundil asub veel koolivõimla, kus toimusid menufilmi „Vehkleja“ võtted, mille all on algupärane püssirohu kelder, mis samuti ehituse käigus renoveeritakse.

Lunden Food OÜ tööstushoone, Loo alevik, Harjumaa

2016. aasta juulis allkirjastasid Lunden Eesti Kinnisvara OÜ juhatuse liige Ülo Rekkaro ja juhatuse liige Hannu Tapio Lundén ning AS YIT Ehitus juhatuse liige Toomas Rapp ehituse töövõtulepingu Lunden OÜ tootmishoone ehitustööde teostamiseks. Juuli lõpus alustati tootmishoone laiendustöödega ning hoone üleandmine tellijale on planeeritud 2017. a märtsi lõppu.

Loe rohkem

Lunden Food OÜ tööstushoone, Loo alevik, Harjumaa

2016. aasta juulis allkirjastasid Lunden Eesti Kinnisvara OÜ juhatuse liige Ülo Rekkaro ja juhatuse liige Hannu Tapio Lundén ning AS YIT Ehitus juhatuse liige Toomas Rapp ehituse töövõtulepingu Lunden OÜ tootmishoone ehitustööde teostamiseks. Juuli lõpus alustati tootmishoone laiendustöödega ning hoone üleandmine tellijale on planeeritud 2017. a märtsi lõppu.

Tegemist on Harjumaal Loo alevikus asuva tootmishoone laiendustöödega, kus ka ehituse ajal tuleb tagada valmistoodangu väljastus. Valmistoodangu väljastus tagatakse hoone otsmisest osast, kuhu juurdeehitus lisatakse.
Tegemist on toiduainete tööstusega mis kuulub Soome ettevõttele ja suuremad kliendid on Satatoil ja Finnair.
Tellija tegevusi saab järgida veebiaadressilt http://www.jalostaja.fi/

Seljametsa lasteaia rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Paikuse vallas asuva Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoone võeti esmakordselt kasutusele 1890.aastal. Viilkatusega hoone on L-kujuline, sellel on põhihoones 2 täiskorrust ja harutiivas üks korrus koos katusekorrusega.

Projekteerimis-ehitustöövõtu eesmärgiks on energiatõhusa hoonena rekonstrueeritud Seljametsa Lasteaed, kus 726 ruutmeetril on 3 lasteaiarühma tööks vajalikud kaasaegsed ruumid. 

Loe rohkem

Paikuse vallas asuva Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoone võeti esmakordselt kasutusele 1890.aastal. Viilkatusega hoone on L-kujuline, sellel on põhihoones 2 täiskorrust ja harutiivas üks korrus koos katusekorrusega.

Projekteerimis-ehitustöövõtu eesmärgiks on energiatõhusa hoonena rekonstrueeritud Seljametsa Lasteaed, kus 726 ruutmeetril on 3 lasteaiarühma tööks vajalikud kaasaegsed ruumid. 

Ümber ehitatakse ka trepid, kaldteed, haljastus, laste mänguväljakud, parkla ning kõik katendiga alad. Paigaldatakse uus heitvete kanalisatsiooni torustik, rekonstrueeritakse veetorustik ning elektrimadalpinge- ning sidekaablid.

Lasteaed valmib 2017.aasta augustis.

Võru lasteaed Sõleke hoone ja õueala rekonstrueerimine, Võru linn

Aadressil Olevi tn 29, Võru linnas asuva hoone puhul on tegemist 1984 aastal ekspluatatsiooni antud lasteaiaga, kus eesmärk on saada võimalikult energiasäästlik ja hästi funktsioneeriv lahendus arvestades olemasolevaid konstruktsioone ja hoone U-tähe kujulist vormi. Hoonel teostatakse oluline rekonstrueerimine sh lammutustööd, üldehitus- ja viimistlustööd nii olemasolevas kui ka juurde-ehitatavas mahus, uute tehnosüsteemide rajamine nii hoones kui krundil, sise- ja välisinventari paigaldamine, heakorratööd krundil. 

Loe rohkem

Võru lasteaed Sõleke hoone ja õueala rekonstrueerimine, Võru linn

Aadressil Olevi tn 29, Võru linnas asuva hoone puhul on tegemist 1984 aastal ekspluatatsiooni antud lasteaiaga, kus eesmärk on saada võimalikult energiasäästlik ja hästi funktsioneeriv lahendus arvestades olemasolevaid konstruktsioone ja hoone U-tähe kujulist vormi. Hoonel teostatakse oluline rekonstrueerimine sh lammutustööd, üldehitus- ja viimistlustööd nii olemasolevas kui ka juurde-ehitatavas mahus, uute tehnosüsteemide rajamine nii hoones kui krundil, sise- ja välisinventari paigaldamine, heakorratööd krundil. Valmimise järgselt asuvad hoone esimesel korrusel rühmaruumid, saal, õpetajate ruumid, kabinetid juhatajatele ja direktorile, logopeedi ja eripedagoogi ruumid ning muud hoone funktsioonist tulenevad abiruumid. Rühmaruumidele on projekteeritud eraldi sissepääsu alad, kus paiknevad jalatsite puhastuskohad ja mänguasjade ja muude õuetarvikute panipaigad. Köögiosa koos ladude ja abiruumidega paikneb samuti esimesel korrusel eraldi sissepääsuga hoone põhjaküljes. Teisel korrusel on rühmaruumid ja õppeklassid. Hoone keldrikorrusel paiknevad laod, mida kasutatakse atraktsioonide, kostüümide, hooajaliselt vajaminevate materjalide ja maja üldiste esemete hoiustamiseks. Tehnilised ruumid nagu vee- ja küttesõlm ning ventilatsiooni seadmete ruum asuvad samuti keldrikorrusel. Keldrikorrusele on planeeritud ka saun.

Krundi territooriumile on projekteeritud tänavakivist sõidu- ja parkimisala, tänavakivist kergliiklusteed hoone ja mänguväljakute ümbruses, haljasalad ja liivaplatsid. Krundile on planeeritud on 25+1(inva) autokohta. Hoone suletud netopind on 3615,1 m2. Valmib 2017 aasta kevadeks.

Sulge